VAKKEUSES

SUBJECTS (GR 8-9)

Afrikaans Huistaal / Home Language

Afrikaans Eerste Addisionele Taal / First Additional Language

Engels Huistaal / English Home Language

Engels Eerste Additionele Taal / English First Additional Language

Wiskunde / Maths

Tegnologie / Technology

Kuns en Kultuur / Art and Culture

Natuurwetenskap / Natural Science

Ekonomiese Bestuurswetenskappe / Economic and Management Sciences