BANKBESONDER-HEDE

BANKING DETAILS


NAAM VAN BANK/NAME OF BANK: ABSA


TAK/BRANCH: FRANSCHHOEK

TAKKODE/BRANCH CODE: 632005


SKOOL/SCHOOL:

REK.NAAM/ACC.NAME: Hoërskool Franschhoek

REKNR/ACC.NO: 3760 390 002


KOSHUIS/HOSTEL:

REK.NAAM/ACC.NAME: La Rochelle Koshuis

REKNR/ACC.NO: 4055 220 625